เปลี่ยนสถานที่ต้องเล่นท่ายาก
อ่านเรื่องเสียว
การได้ออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ได้ทำ xxx ในท่าแปลกหรือในท่ายาก เพราะบรรยากาศมันแปลก ก็ต้องเปลี่ยนการดูหนัง